SERVEIS JURÍDICS

Societari i Contractació Mercantil

• Fusions i Adquisicions

• Societari
• Contractació Mercantil

• Reestructuracions Societàries

• Protecció de Dades

• Franquícies

Processal i Civil

• Accions de Responsabilitat

• Conflictes Societaris

• Conflictes sobre contractes civils i mercantils

• Processos d’execució dinerària i hipotecària

• Processos en matèria de Dret successori i de
   família (Divorcis)

• Arbitratges

Bancari Financer

• Financiació corporativa

• Project Finance: assessorament en qualsevol sector i, en especial,      projectes en energies renovables i immobiliaris

• Productes Bancaris en general 

• Assessorament en operacions de banca minorista i d‘inversió

Laboral

• Contractació laboral i acomiadaments individuals

• Contractes d’alta direcció

• Procediments davant de la jurisdicció social i la contenciós-                administrativa

• Seguretat Social

Fiscal

• Assessorament fiscal continuat a les empreses

• Anàlisi de la fiscalitat d’operacions econòmiques buscant                    l’optimització de la càrrega tributària

• Fiscalitat de les operacions de reestructuració d’empreses

• Fiscalitat dels patrimonis personals

• Substanciació de recursos i reclamacions davant de l’Administració    Tributària i els tribunals contenciós-administratius

Immobiliari

• Transaccions immobiliàries: compravendes, permutes, Drets de          superfície, hipoteques i altres drets reals

• Construcció

• Arrendaments

• Urbanisme: gestió i execució en el desenvolupament de projectes      immobiliaris

Concursal i Reestructuració d'empreses en crisi

• Valoració d’empreses

• Anàlisi jurídic i financer pre-concursal

• Representació de creditors i deutors en procediments concursals        nacionals i internacionals

• Negociació amb deutors, creditors, Administradors Concursals i        Entitats Financeres

Penal

• Delictes contra les persones i el patrimoni

• Delictes Econòmics: estafes, apropiacions indegudes

• Delictes Societaris, contra l’Hisenda Pública i la Seguretat Social

• Delictes contra els drets dels treballadors

• Delictes contra la Propietat Industrial i Intel·lectual

En vols més detalls? Contacta amb nosaltres

Som aquí per ajudar-te. Truca'ns, envia'ns un email o omple el nostre formulari.